Familjegudstjänst med skördeauktion

Gudstjänsten denna vackra höstsöndag bjöd på  söndagsskola, skördeauktion och sång av Hör och Häpna. Efter gudstjänsten servering av kyrklunch.