Friluftsgudstjänst kanotudden

Friluftsgudstjänst på kanotudden i en solig och fin söndag i 4:e söndagen i trefaldighet med Temat Att inte döma, gudstjänsten leddes av Johan Holmgren, predikade gjorde Mathias Divert från frälsningsarmen Sång fick vi lyssna till Anna-Lena Lund och Johan Holmgren.Sommarens gudstjänster i S.t örjansförsamling är ekumeniska. Vid gudstjänsten togs en kollekt upp till  EFS Riksinsamling "Afrika Svälter" den blev 3903 KR Det Tackar vi för.

VÅRFEST på söndag!

Nu på söndag 7/5 kl 11 firar vi vårfest tillsammans i Ursvikens kyrka! Det blir musikal med MaxiMellan. Sång av Hör & Häpna och Barnkörleken. Efter gudstjänsten blir det kyrklunch och aktiviteter. Välkomna!