Johans födelsedagsgudstjänst

Ursvikens kyrka var idag fullsatt till förmån för Johan Holmgrens 40 års dag, Kören och blåsorkestern var gäster från Bolidens EFS som firade sin X-Bolidare. En fin gudstjänst med sång,musik och en predikan av födelsedagsbarnet som följdes av en god kyrklunch.

Friluftsgudstjänst kanotudden

Friluftsgudstjänst på kanotudden i en solig och fin söndag i 4:e söndagen i trefaldighet med Temat Att inte döma, gudstjänsten leddes av Johan Holmgren, predikade gjorde Mathias Divert från frälsningsarmen Sång fick vi lyssna till Anna-Lena Lund och Johan Holmgren.Sommarens gudstjänster i S.t örjansförsamling är ekumeniska. Vid gudstjänsten togs en kollekt upp till  EFS Riksinsamling "Afrika Svälter" den blev 3903 KR Det Tackar vi för.