Mässa med och om den gode herden

Idag var det sista gången Mats ledde mässan som Kyrkoherde
Lovsångsgänget under ledning av Elsa Sundin
I dessa tider har vi en skriftlig personlig förbön
Johan tackade Mats och berättade att den riktiga avtackningen förhoppningsvis blir i September
Här är en ljudinspelning av hela mässan

Foto Gunilla Lundmark