Julmarknadens resultat

Julmarknaden gav 55 000 kr till EFS Mission

Stort tack till alla somb idrog på olika sätt!