Bild från 1925

En bild levererat av Åke Bäckman en bild som hans pappa Birger har tagit, gruppen människor som sitter framför piporgeln som en gång i tiden kom till Klemensnäs bönhus och som nyligen har flyttat till EFS kyrkan i Ersmark. Åke känner till alla namnen på bilden för utom den skäggprydda predikanten som inte vet namnet på. Finns det kanske någon som vet namnet på den personen så blir han glad att få veta detta