Mera från missionmiddagen

Solisterna från annan vinkel

Tomas reflekterar!

Så vackert och så gott!