Livesänd gudstjänst

med Johan, Holmgren, Elsa Sundin, Anna-Lena Lund med flera.

En bit av predikan försvann i sändningen men hela predikan finns här som ljud