Pingstkonferens

Välkommen till Pingstkonferens tillsammans med Oasrörelsen 18-20 maj!

Se programmet på www.svenskakyrkan.se/storjan