Tacksägelsegudstjänst på EFS

En historisk dag på EFS, efter att föreningen ha bott  53 år i huset och bedrivrivit sin verksamhet här, så var tiden inne att flytta från centrum av Ursviken och till Ursvikens kyrka. Föreningen lägger inte ner sin verksamhet utan flyttar all verksamhet till Ursvikens kyrka. Det var fullsatt i bönhuset idag, detr finns givetvis många känslor i att lämna det som en gång varit och betytt mycket. Föreningen har haft stor ungdomsverksamhet , många frivilliga eldsjälar som brunnit för missionen är  hemma och ute i missionsländerna. Ingemar Nygren gav oss en historisk återblick från tiden då EFS föreningen startade ( som då hette det DUF)

Hör hela gudstjänsten: