Vinträdet

O låt mig få vara en liten kvist på vinträdet ditt, Herre jesu Krist! En plats helt nära dess stam mig giv, att jag får del av ditt starka liv

Så flätas vi samman, vi vinkvistar små, som bröder och systrar kring Jesus vi stå. Låt ingen vissna och släppa sitt tag! Behåll oss i dig till Guds skördedag!

Och rensa och sköt mig, du vingårdsman, att rikare frukt jag dig bära kan, Ty blöder jag under din skarpakniv,, jag vet det ändå; Du vill frälsa mitt liv.

Ja, låt mig få vara en liten kvist, som pryder ditt kors, Herre Jesu Krist. En plats helt nära dess stam mig giv! Jag vill få del av ditt hjärtas liv.