Bön inför helgen

rönnbär

Bön inför helgen!

Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper hop mina händer.

Du käre Gud som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder. Psalm 210:1