Om EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

EFS mål eller ”mission” är att hos människor väcka tro på Gud, att fördjupa tron och gestalta kristen tro i vardagen.

EFS idé bygger på lekmannaengagemang. Var och en är välkommen med egna initiativ och att ta ansvar för det han eller hon vill genomföra.

EFS vill erbjuda en möjlighet till fördjupad gemenskap i församlingen – med bevarad respekt för dem som vill komma till kyrkan anonymt. EFS är organiserat i missionsföreningar.

EFS i Ursviken har ca 80 medlemmar. I Västerbotten har EFS c:a 100 missionsföreningar  med c:a 4000 medlemmar. Barn- och ungdomsgrupper och lägerverksaheten som bedrivs i barn- och ungdomsorganisationen Salts regi  har knappt 3000 medlemmar.

 

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse.

Evangelisk för att det understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud.

Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Bibeln är Guds ord till människan och grunden för den kristna tron.

EFS delar Svenska kyrkans tro och bekännelse.

 

EFS i Ursviken är en sammanslagning av tre EFS-föreningar

EFS Klemensnäs-Furunäs  bildad 1888
EFS Skelleftehamn  bildad 1905
EFS Ursviken  bildad 1940

Historik över föreningarna finns under dokument

 

Källor:EFS Västerbottens hemsida och Folkrörelsearkivet i Skellefteå